• Karşılaştırma listesi boş
0,00 TL
0 Ürün
 • İmplant, Kemik ve Drill İlişkisi

     

        Değerli Diş Hekimi,

   

     Başarılı bir implant yapabilmek için önemli olduğunu düşündüğümüz çok sayıda konu bulunmaktadır. Bunlardan birisi de primer stabilizasyon ve osseointegrasyondur. Başarılı bir primer stabilizasyon ve osseointegrasyon elde edebilmek için de yine çok sayıda etkeni dikkate almak gerekmektedir. Bizim konumuz drill-kemik ilişkisi olduğundan bir implant yuvası açılırken, drill' in çalışması sırasında, neler olmaktadır ve neler önemlidir, bunların üzerinde duracağız.

     Başarılı bir primer stabilizasyon ve osseointegrasyon için implant yuvası açma uygulamaları ve açılan implant yuvası çok önemlidir. Eğer implant yuvası açılırken kemik iyi korunmuş ve implant yuvası düşündüğümüz gibi açılmış ise primer stabilizasyon ve osseointegrasyon başarılı olacaktır. İmplant yuvası açarken kılavuz kullanılması durumunda drill-kemik ilişkisi oldukça iyi elde edilebilmektedir. Kılavuz kullanmadan implant yuvası açabilen Diş Hekimlerinin bekledikleri başarılar ise Diş Hekiminin bilgi, tecrübe ve el becerisine kalmaktadır. Aşağıda iki link vardır. Bu videolar radyolojik yöntemi tanıtmaktadır. Videoları izlerken bizim için çok ilgi çekici yerler olduğunu görmekteyiz. Her iki videoda da implant yapılmaktadır. Bu implant çalışmalarında implant yuvalarını açarken bir kılavuz kullanılmamıştır. İmplant yuvalarını açan Diş Hekimleri çalışmayı el becerileri ile tamamlamışlardır. Bizim dikkat etmemiz gereken yerler ise drillerin nasıl çalıştığıdır. 

   

   
   
   
   
  Videolardaki drillerin nasıl çalıştığına dikkat edildiğinde, drillerin kemik içerisinde çalışırken çok kararlı olmadıkları görülecektir. Driller Diş Hekiminin o andaki el hakimiyetine bağlı olarak küçük de olsa durmadan yön değiştirmektedir. Çalışmanın sonunda çeperleri düzgün bir implant yuvası elde edilip edilmediği belirsizdir durumda görünmektedir. Bu gibi el becerisi ile açılan implant yuvalarında implant yerleştirilirken, yuvanın bozuk olan ya da implanta teması zayıflamış yerlerinde beklediğimiz özelliklerde bir primer stabilizasyon ve osseointegrasyon tam olarak elde edilememektedir. Kılavuz kullanmadan implant yuvası açılması sırasında bu gibi durumlarla karşılaşmak neredeyse kaçınılmaz olabilecektir.
   
  Başarılı bir implant yuvası açma çalışmasında nelere dikkat edebiliriz;
   
   
  * İmplant yuvası açılırken kemik travması minimum seviyede olmalıdır.
  * İmlant yuvası açılırken kullanılan drill sayısı minimum olmalıdır. Drill sayısı arttıkça travma sayısı artabilecektir.
  * Kılavuz kullanmadan açılan implant yuvalarında drillerin çalışma süreleri uzayabileceğinden ısı ve travma artabilecektir.
  * Kılavuz kullanmadan implant yuvası açılması durumunda gereksiz kemik aşınmaları olabilecektir.
  * Kılavuz kullanmadan açılan implant yuvalarının çeperlerinde bozulmalar olabileceğinden primer stabilizasyon ve osseointegrasyon her noktada tam olarak olmayabilecektir.
  * Kılavuz kullanmadan açılan implant yuvalarının yön ve derinlikleri belirsiz olabilecektir.
   
  * Kılavuz kullanılarak  açılan implant yuvalarında travma, yön ve derinlik gibi konuların kontrol edilmesi daha iyi olabilmektedir. Bunun için kılavuzlardaki tüpler ile driller arasında istediğimiz özelliklerin olduğu mükemmel bir ilişki olması gerekmektedir. Kullanılan kılavuzlardaki tüplerin drill ile olan çalışma ilişkisi çok önemlidir ve dikkate alınması gerekmektedir. Drillerin kemikte yuva açılması sırasındaki kılavuz tüpü içerisinde çalışma yönü, derinliği ve  kararlı bir şekilde çalışıp çalışmadığı, drilin tüp çerisinde dönerken bir salınım yapıp yapmadığı, drillin tüp yüzeyine temas edip etmediği, ya da ederse drillin tüp çeperine temas etme süresi önem kazanmaktadır.
   
  Bu bakış açısı ile Kolay Drill Sisteminin özelliklerine baktığımızda  çok moral verici olduğu görülecektir.
   
   
  * Kolay Drill Sistemi ile bir kılavuz birlikteliğinde, doğrudan dişeti üzerinden bir cerrahi işlem yapmadan çok kısa sürelerde kolayca ve güvenli bir şekilde mükemmel implantlar yerleştirilebilecektir.
  * Kolay Drill silindirik bölümü sayesinde kılavuz tüpü içerisinde çalışırken çok kararlı durmaktadır. Kolay Drill kılavuz tüpü içerisinde dönerken salınım minimum seviyededir ve bu salınımın fazla bir klinik değeri yoktur. Bu özelliği sayesinde Kolay Drill kemikte istenmeyen aşınmalar ve travma yapmamaktadır.
  * Kolay Drill tüp içerisinde çalışırken drilin kesici bölümü kılavuz tüpüne dokunmamaktadır. Böylece Kolay Drilin kesici bölümünde sürtünmeye bağlı bir ısınma olmamaktadır. Diğer taraftan ise drilin kesici bölümünde yine tüpe sürtünme olmadığından sürütünmeye bağlı bir aşınma ve eskime olmamaktadır.
  * Kolay Drill Sisteminde sahip olduğu özelliği sayesinde bir implant yuvası açmak için 2 adet Kolay Drill yeterli olmaktadır. Böylece istenilen çaptaki implant yuvası tek bir çap ile elde edilebilmektedir. Tabi dileyen Dişhekimi daha küçük çaplı drillerden başlayarak son çapa ulaşabilecekti ama Kolay Drill Sistemini kullanan ve biraz çalışma pratiği edinen bir Dişhekimi buna genelikle ihtiyaç duymayacaktır.
  * Kılavuz ile birlikte kulanılan Kolay Drill ile bir implant yuvası açma çalışması 1-2 dakikayı geçmemektedir. Bu özellik hem hastalar için hem Dişhekimliği çok dinlendirici olmaktadır.
  * Kolay Drill Sisteminde çok kısa sürelerde, bir travma oluşturmadan net ve kesin bir şekilde güvenli olarak implant yerleştirilebildiğinden, hastaların çalışma sonrasındaki yaşam konforu hiç bozulmamakta ve yaşamları aynı şekilde devam edebilmektedir.
  * Kolay Drill Sisteminde  karmaşık cerrahi hazırlıklara gerek kalmadan  implant yuvası açılabilecek ve implant yapılabilecektir.
  * Kolay Drill sistemi ile Dişhekimi implant yuvası açtığında düzgün çeperleri olan, istenilen yön ve derinlikte tam doğru pozisyonda bir implant yuvası elde ettiğinden kusursuz bir primer stabilizasyon ve osseointegrasyona ulaşabilecektir.
   
   
   
   
   
   
   
Bu site, Pobol® Akıllı E-ticaret Sistemi ile hazırlanmıştır.