• Karşılaştırma listesi boş
0,00 TL
0 Ürün
 • Kolay Drill Sisteminin Özellikleri

   
       

           Kolay Drill Sisteminin Özellikleri

   

     İmplant yapmayı düşünen bir Diş Hekimi klinik muayene ve değerlendirmeler yanında panoramik ve tomografik filmlere bakar, modeller varsa inceler, 3D İmplant Programları kullanıyorsa analizler yapar.   İmplant seçimi, implantın yeri, pozisyonu, açısı ve anatomik ilişkilerini dikkate alarak kararlar alır. Bu konularda karar verildikten sonra sıra bu teorik planlara, düşünülen implanta uygun şekilde hastanın çene kemiğinde bir yuva açmaya gelmektedir.

   

     Kemikte implant yuvası açmak için iki yöntem mevcuttur. Birinci yöntemde dişetinde cerrahi olarak bir kesi yapılır ve dişeti açılarak kemik ortaya çıkarılır. İkinci yöntemde ise dişetine bir cerrahi uygulanmaz ve doğrudan dişeti üzerinden punch ile açılan dişeti penceresinden bir implant yuvası açılır ve implant yerleştirilir. Dişetinde kullanılması düşünülen implantın çapı kadar bir pencere açılır. Diş Hekimi ihtiyaçlarına göre bu iki yöntemden birini tercih edebilir.

   

     Her iki çalışma yönteminde de Diş Hekimi yapılması düşünülen implantın planlamasına uygun olarak kemikte açılacak yuvanın yerini, açısını, pozisyonunu tayin eder. Bunların yanında sinir kanalları, sinüs boşluğu gibi anatomik yapılarla olan yakınlıklar nedeniyle implant yuvasının derinliğini panoramik ya da tomoğrafik filmlerde bölgede ölçümler yaparak belirlemeye çalışır. Bu derinliğin saptanması için de bazı yöntemler vardır. Bir yöntemde kemikte yuva açan driller düzdür ve drillerin üzerinde çeşitli ölçeklerde işaretler vardır. Drill kemik içerisinde yuva açarken Diş Hekimi kemik seviyesi ile bu işaretler arasındaki ilişkiye bakarak yuvanın derinliği hakkında bilgi sahibi olur yuva açmayı hangi seviyede durduracağına karar verir. Kanama vd. nedenlerle görüş yetersiz kaldığında yuvanın derinliği ölçekli kontrol çubukları ile de kontrol edilebilir. Bu driller genellikle dişetinin bir kesi ile açılarak kemiğin ortaya çıkarıldığı yöntemde kullanılır. Dişeti üzerinden yapılan çalışmalarda ise kemik seviyesi görünmediğinden bu düz driller pek kullanılmaz. Kullanılsa bile dikkatli ölçümler yapılması gerekmektedir. Bir diğer yöntemde ise drill üzerinde ihtiyaç duyulan derinliği sabitleyen durdurucu bölümler vardır. Örneğin kullanılan drill 11 mm boyunda ise durdurucu bölüm sayesinde 11 mm lik bir yuva açılabilir ve istense de 11 mm den daha derin bir yuva açmak mümkün değildir. Bu durduruculu driller kesi yapılarak dişetinin açıldığı ve kemiğinin ortaya çıkarıldığı yöntemde kullanılabildiği gibi doğrudan dişeti üzerinden de kullanılabilmektedirler. Bu yöntemlerle yapılan implantın başarısı Diş Hekiminin bilgisine, tecrübesine, el becerisine ve toplamda hekimsel davranışlarına fazlaca bağlıdır.

   

     Diş Hekimi kemikte bir implant yuvasını bilgi ve tecrübelerine göre açabildiği gibi kesinliği artırabilecek kılavuzlar ya da cerrahi rehberler de kullanabilir. Bu kılavuz ya da cerrahi rehberlerin sayısı, yapılması düşünülen implantın çapına göre kullanılacak drillerin sayısına uygun şekilde 3-4 tane ya da daha fazla sayıda olabilmektedir. Dişetinin bir kesi ile açıldığı ve kemiğin ortaya çıkarıldığı yöntemde kılavuz ya da cerrahi rehberler varsa implant yuvasının pozisyonu ve yönü, düz driller kullanıldığında doğru olarak belirlenebilmektedir. Yuvanın derinliği ise çalışma sırasında kemik seviyesi klavuz ya da cerrahi rehberler tarafından kapatıldığından ve görülemediğinden nihai olarak belirlenememekte, ancak kılavuz ya da cerrahi rehber kemik üzerinden alındıktan sonra yine Diş Hekimi tarafından hekimsel olarak ölçümler yapılarak belirlenebilmektedir. Bazı yeni kılavuzlarda da drillerin durdurucu bölümü kılavuz üzerindeki bileziklerde sonlanmakta olduğunda yine kemikte açılan yuva derinliği için ölçümler ve değerlendirmeler yapmak gerekebilmektedir. Tabi bunlarda drill, drillerin içinden geçtiği bilezikler ve kılavuz-cerrahi rehber sayısı düşünülecek olursa çok zaman ve emek kaybına yol açabilmektedir. Durduruculu drilllerin ise kılavuz ya da cerrahi rehberlerle basit ve net bir şekilde çalıştığı bir yöntem pek yoktur. Mevcut yöntemler içerisinde kılavuz ve cerrahi rehberler ile kullanılan ve durdurucusu olan drilller bulunmakla beraber çalışma standartları net olan belirlenmiş değildirler ve tam olarak istenilebilecek özellikleri taşımamaktadır.

   

     Dişeti üzerinden kemikte yuva açılması durumunda kılavuz ya da cerrahi rehber hazırlanmış olsa da yuvanın derinliğine kesin karar vermek pek mümkün olmadığından ya da derinlik ölçümü yapılmak istenildiğinde daha fazla çalışmak gerektiğinden ve çok zaman kaybına yol açtığından düz driller yine pek kullanılmamakta ve daha çok durduruculu driller tercih edilmektedir. Dişeti üzerinden kemikte yuva açmak için kullanılabilecek durduruculu drillerin ise kılavuz ya da cerrahi rehberlerle net bir şekilde çalıştığı bir yöntem yine pek yoktur. Mevcut yöntemler içerisinde kılavuz ve cerrahi rehberler ile kullanılan ve durdurucusu olan driller bulunmakla beraber çalışma standartları yine net olan belirlenmiş değildirler ve çalışma zamanının uzun kalması, fazla emek harcanması ve maliyetin yükselmesi nedeniyle tam olarak istenilebilecek özellikleri taşımamaktadır. Güncel bazı drill sistemlerinde kılavuz tüpleri ile uyumlu bilezikler kullanılarak drillerin yönleri çok iyi kontrol edilebilmektedir. Fakat durdurucu kısım kılavuz tüpünde sonlanma yaptığından yine kemikte derinlik ölçümleri yapmak gerekebilmektedir.

   

     Dişhekimleri bütün bu belirsizlikleri kontrol etmenin zorlukları nedeniyle çok yüksek bir oranda kılavuz ya da cerrahi rehber kullanmadan, dişetini bir kesi ile açarak kemiği gördükten sonra hekimsel bilgi, yetenek ve başarılarına güvenerek çene kemiğine yuvalar açmakta ve implantlar yerleştirmektedirler. Tabi bir implantın yerleştirilebilmesi için de uzun süren eğitimler ve uzun süren klinik deneyimler gerekmektedir.

   

  ----------

   

     Dişhekimliği İmplantolojisinde kemikte implant yuvası açmak için düz ya da durduruculu çeşitli driller mevcut durumdadır. Bu driller genellikle implant üreticileri tarafından kendi implantları için planlandığı gibi uygun olmaları durumunda başka implantlar için de kullanılabilmektedirler.

   

       * Bir kılavuz ya da cerrahi rehber olmadan , açık cerrahi ile ya da cerrahi yapmadan doğrudan dişeti üzerinden kemikte implant yuvası açmak için kullanılan durdurucusuz düz kemik drilleri.

   

       * Bir kılavuz ya da cerrahi rehber kullanarak , açık cerrahi ile ya da cerrahi yapmadan doğrudan dişeti üzerinden implant yuvası açmak için kullanılan durdurucusuz düz kemik drilleri.

   

       * Bir kılavuz ya da cerrahi rehber olmadan açık cerrahi ile ya da cerrahi yapmadan doğrudan dişeti üzerinden kemikte implant yuvası açmak için kullanılan durduruculu kemik drilleri.

   

        Bu 3 maddede olan ve bilinen çok sayıda drill bulunmaktadır.

   

   

   

     Kolay Drill sistemi bir ‘’ kılavuz ya da cerrahi rehber olmadan ‘’ diğer durduruculu driller gibidir ve isteyen Dişhekimleri tarafından ‘’ kılavuz ya da cerrahi rehber olmadan ‘’ açık cerrahi ile ya da doğrudan dişeti üzerinden kemikte implant yuvası açmak için kullanılabilecektir.

   

  Kolay Driller, kılavuz ile beraber kullanılması durumunda kemikteki implant yuvasını implant planlamasına uygun bir şekilde; a) Tam istenilen pozisyonda, b) Tam istenilen açıda ve c) Tam istenilen derinlikte kısa sürede açılabilecek özelliğe sahiptir.

   

     Bilinen yöntemlerde drillerin kılavuz ya da cerrahi rehberlerde çalışmasında bazı sıkıntılar olabilmektedir. Kimisinde drill bir durdurucu içerisine girmektedir. Bu yöntemde drill pozisyon, açı ve derinlik açısından kontrol edilebilmekte ama durdurucu parça klavuz içerisinde dönmekte, drill ise durdurucu içerisinde dönmektedir. Bu da drill torkunda azalmalara ve drillde ısınmalara yol açabilmektedir. ( Bu da implantoloji açısından istenmeyen durumlardır. )   Diğer yandan durdurucunun kemik yönündeki ucu konik olduğundan klavuz ya da cerrahi rehberden geçtikten sonraki kemikte ilk çalışmaya başladığı derinlikte yön olarak drilin kararsızlığına neden olabilmektedir.

   

     Bu şekilde durdurucusu sonradan takılabilen başka driller de mevcuttur ama onlarda bir kılavuz yada cerrahi rehber tüplerine pek uyumlu değildirler. Bazıları uyumlu olsa da drill ve durdurucu bölüm ( plastik ya da metalik materyalden yapılmışlar var ) ayrı ayrıdır. Takmak, çıkarmak ya da vidalamak gerektiğinden çok pratik değildirler ve zaman kaybına yol açmaktadırlar. Bunlarda da durdurucu ve kılavuz ya da cerrahi rehber sayısı fazladır. Bu da maliyeti de artırmaktadır.

   

    Mevcut kemik drilleri ile hali hazırda implant yuvaları açılıp, implantlar yerleştiriliyor olsa da bu implantların pozisyon, açı ve derinlikleri, anatomik komşulukları ve planlamaya uygun bir şekilde başarılı olmaları genellikle Diş Hekiminin başarısına bağlı kalmaktadır.

   

  Kolay Drill Sistemi

   

     * Kolay Driller sahip olduğu özellikleri ile bir kılavuz ya da cerrahi rehber kullanarak doğrudan dişeti üzerinden uygulanan implant yerleştirme tekniklerinin bir çok yönüne çok başarılı çözümler getirmektedir.

   

     * Kolay Drill Sistemindeki driller kılavuz uyumlu silindirik durdurucu kısım sayesinde bir cerrahi yapmadan doğrudan dişeti üzerinden çok güvenli bir şekilde kemiğe tam istenilen özelliklerde, istenilen pozisyonda, istenilen yönde ve istenilen derinlikte bir implant yuvası açabilmektedir. Burada en önemli özellik pozisyon, yön ve derinlik konularındaki kesin bir ’’ kontrol ‘’ yapılabilmesidir.

   

     * Tomografi ve 3D İmplant Proğram kullanmayan Diş Hekimleri için başarı tümüyle hekimsel yeterliliğe bağlı kalmaktadır ve bunlar yine konumuz dışındadır. Oysa Tomografi ve 3D kullanan Diş Hekimleri vakaya uygun olarak üretilen bir kılavuz ya da cerrahi rehber kullanarak, Kolay Driller ile kemik içerisinde implanta uygun bir yuva açabilecek ve implantın 3D İmplant Proğramında planlanan pozisyonun aynısında implantı yuvasına yerleştirebileceklerdir.

   

     * Bir Kolay Dril kılavuz tüpü içerisinde yol alırken, kılavuz uyumlu silindirik durdurucu kısmı sayesinde drilin kemikte çalışan kesici uç ve yan yüzeyleri kılavuz ya da cerrahi rehber tüpüne temas etmemektedir. Böylece drilin kesici ucunda klavuz tüpüne temasa bağlı olarak oluşan her hangi ısınma, bir aşınma ya da eskime olmamaktadır.

   

      * Kolay Drill Sisteminde öncü yuvayı açan 1. Kolay Drill yaklaşık 10 sn. ve implant yuvasının tamamını açan 2. Kolay Drill yaklaşık 10 sn. olarakyani  toplam 20 sn kadar çalıştığından bu iki drilin çalışması sırasında bir soğutma yapmaya gerek bulunmamaktadır. Tabi isteyen Dişhekimi dilerse soğutma kullanabilecektir.

   

      * Kolay Drill Sisteminde, kılavuz ya da cerrahi rehber maliyeti çok düşmektedir. 1 İmplant çalışması için 1 adet kılavuz yeterli olmaktadır. Kemikte implant yuvası açılırken gerekli drillerin tek bir kılavuz ya da cerrahi rehber ile kullanılabilmesi implantoloji dünyasında önemli bir yeniliktir. Bir çok drill sisteminde birden fazla kılavuz, cerrahi rehber ve ek olarak driller için kılavuz tüplerine takılan bilezikler gerekebilmektedir.

   

       * Kolay Drilleri sahip oldukları özellikleri sayesinde kemikte yuva açılması sırasında yön ve derinlik için her hangi bir ölçüm yapmaya gerek kalmamaktadır.

   

       * Bir implant çalışması sırasında kılavuzu ya da cerrahi rehberi dişlerin üzerinden ve çeneden çıkarmak gerekmemektedir. Kılavuz ya da cerrahi rehber eksik dişin boşluğuna yerleştirildikten sonra ihtiyaç duyulan sayıda driller kullanılarak istenilen implant yuvası açılıncaya kadar yerinde kalmakta, yuva açıldıktan sonra görevi bittiğinden çıkarılmaktadır ve arkasından implant, yuvasına hemen yerleştirilebilmektedir. Bu çalışmalarda bir implant yuvası açılması sadece 2 drill ve 1 kılavuz ile yapıldığından çok kısa sürmekte, emek ve zamandan büyük kazançlar sağlamakta ve hem Diş Hekimi açısından hem hasta açısından çok moral verici olmaktadır.

   

        * Kolay Drill Sisteminde, bir kılavuz ile beraber kullanılması durumunda kemikte yuva açmak için dişetinde cerrahi yapmak gerekmemekte ve cerrahi olarak bir kesi yapılarak dişetinin açıldığı ve kemiğin ortaya çıkarıldığı yönteme göre çok büyük avantajlar kazandırmaktadır. Bu da çene kemiğine implant yerleştirilmesi isteği içerisinde olan hastalar için çok moral verici bir özelliktir. Bilindiği gibi implant çalışmalarının olabilecek istenmeyen sonuçlarına ek olarak bir de yapılan cerrahinin istenmeyen sonuçları eklenebilmektedir ve bu da hastalar için çok caydırıcı olabilmektedir. Cerrahi ile yapılan implantlarda ağrı, şişme, kanamalar, yanakta morarma şeklinde hematomlar olabilmekte, cerrahi sonrasında ise hasta yemek yemekte zorluklar çekebilmektedir. Cerrahi alandaki dikişler ise günlerce hastayı meşgul edebilmektedir. Bunların yanında yapılan cerrahinin yara iyileşmesi ve enfeksiyon açısından istenmeyen ya da olumsuz bazı sonuçları implantın başarısını da olumsuz bir şekilde etkileyebilmektedir.

   

        *  Kolay Drill Sistemi sayesinde, bir cerrahi yapılmadan ve bir punch ile sadece implantın çapına uygun bir dişeti penceresi açıldığından bilinen cerrahi problemlerinin hiçbirisi görülmemektedir. Kanama, ağrı, şişlik ortaya çıkmamakta, dişetinde dikişler olmamakta ve implant yerleştirildikten sonra hemen iyileşme başlığı takıldığından istenilirse hemen yemek yenilebilmektedir. Toplamda implantın yapıldığı gün yaşam konforu yüksek olmaktadır.

   

        *  Dişeti kalınlığı 3 mm.' yi geçmeyen vakalarda punch ile bir pencere açmak gerekli değildir. Diş Hekimi isterse punch kullanmadan doğrudan dişeti üzerinden implant yuvasını açabilecektir.

   

       * Kolay Drill Sisteminin çalışma aşamaları, tomografi ve 3D İmplant Proğramı yardımıyla hazırlanan bir kılavuz ile beraber kullanılması durumunda net ve kolay anlaşılabildiğinden ve çok kolay öğrenilebildiğinden implant yapmak isteyen bütün Diş Hekimleri tarafından rahatça ve güvenle kullanılabilecektir.

   

       * Kolay Driller bütün İmplant Anguldruvaları tarafından kullanılabilecektir.

   

       * Kolay Drill Sistemi, set olarak bütün implantlar için yuva açabilecek özelliklerdedir.

   

       * Bir implant, 3D İmplant Proğramında planlanarak buna uygun bir kılavuz üretildiğinde, Kolay Drill Sistemi sayesinde düşünülen implanta uygun bir yuva, doğrudan dişeti üzerinden bir cerrahi yapmadan tam istenilen pozisyonda, yönde ve derinlikte hem de çok kısa sürelerde kemikte kolayca açılabilmektedir. Kolay Drill Sisteminde dişetinde sadece implant çapına uygun bir pencere açıldığından çalışma sırasında da klinik değeri olan ciddi bir kanama olmamaktadır. Kemikte yuva açıldıktan ve implant yerleştirildikten hemen sonra iyileşme başlığı takıldığında da yine bir kanama görülmemektedir.

   

     Kolay Drill Sisteminde  bu özelliği ile bir cerrahiye gereksinme olmadan kullanılabildiğinden büyük bir avantaj daha sağlamaktadır. Her hangi bir muayenehanede, poliklinikte ya da hastanede özel bir donanım ve bir ameliyathane koşulları gerektirmeden rahatça kullanabilecek bir sistemdir. Bunun açıklaması şu şekildedir. Bilindiği gibi her muayenehanede, poliklinikte ya da hastanede normal çalışma koşullarında diş çekilebilmekte, çoğu 20 yaş dişleri çıkarılabilmekte, kök kırığı ve diğer komplikasyonlar çıktığında bir ameliyathaneye gereksinme duyulmadan aynı koltukta çeşitli cerrahi çalışmaları yapılabilmektedir. Oysa bir diş çekiminde bile görülebilecek riskler ve komplikasyonlar, Kolay Drill Sisteminde  ile yapılacak bir implant yuvası açma ve implant yerleştirmesi sırasında görülmeyeceğinden bir diş çekiminden bile daha kolay yapılabilecektir. Bu özellik sayesinde özel bir donanım ya da cerrahi ameliyathane koşulları gerektirmeden normal bir hasta koltuğunda rahatça implantlar yapılabilecektir.

   

       * Kolay Drill Sisteminde  primer stabilizasyon ve osseointegrasyon kusursuz bir şekilde elde edilebilmektedir.  

   

       * Kolay Drill Sistemi , hem Diş Hekimlerine hem hastalara emek, zaman ve maliyet açısından büyük kazançlar sağlayacaktır. Kolay Drill Sisteminin Diş Hekimlerine yüksek çalışma konforu sağlamasının yanında, implant ihtiyacı olan hastalar da implantın yapıldığı gün günlük yaşam konforu hiç bozulmadan hayatlarına devam edebileceklerdir.

   

       * Diş Hekimi, yerleştirmeyi düşündüğü implant için 3D İmplant proğramında planlamasını yaptıktan ve üretici firmadan kılavuzunu aldıktan sonra herşey çok kolaylaşmaktadır. Diş Hekimi hastasını proflaksi ile hazırlar. Randevu saatinde klavuz ve implantını hazır bulundurur. Hasta koltuğunda premedikasyon bittikten sonra anestezi yapılır ve uyuşma gerçekleştikten sonra bir implant yaklaşık 10 dakika içerisinde çene kemiğine yerleştirilebilir ve iyileşme başlığı takılarak çalışma sona erdirilebilir.

   

        * Kolay Drll Sistemi, tomoğrafi ve 3D Program ile hazırlanan bir kılavuz ile kullanılması durumunda bir cerrahi çalışması yapmaya gerek kalmadan doğrudan dişeti üzerinden hem de kolayca çok kısa sürelerde implant yerleştirmeye olanak tanımaktadır. Kolay Drill Sistemi sahip olduğu özellikler sayesinde bir implant yapılırken, hem Diş Hekimleri için hem implant yaptırmak isteyen hastalar için yüksek konfor sağlayabilmektedir.

Bu site, Pobol® Akıllı E-ticaret Sistemi ile hazırlanmıştır.