• Karşılaştırma listesi boş
0,00 TL
0 Ürün
 • Kolay Drill Nasıl Doğdu

      

       Değerli Diş Hekimi,
   
     İmplantoloji Sektörü ülkemizde giderek artan bir gelişme içerisindedir. Eksik dişlerin yerlerine çene kemiğine bir implant yerleştirme ve üzerine dişler yapma düşüncesi hem Diş Hekimleri arasında hem hastalar arasında artık normal bir düşünce olarak yerini almış durumdadır. Eksik dişlerin yerine bitişik kronlardan oluşan köprüler yapma düşüncesi önceki dönem Diş Hekimliğinin yaygın bir uygulaması iken günümüz modern Diş Dekimliğinde eksik dişlerin yerine implant yapma çalışmaları köprü çalışmalarının önüne geçmiş durumdadır.

     Bilindiği gibi implant yaparken genellikle cerrahi çalışmalarıyla kemik ortaya çıkarılmakta implant öyle yerleştirilmektedir. Dişeti üzerinden doğrudan implant yerleştiren Meslektaşlarımız olsa da sayıları çok az olduğundan implanta dair sahip olunan genel kanı cerrahi yapılarak yerleştirilen implantlar hakkındadır. Bu topraklardaki kültür dikkate alınacak olursa implantın güzel yönleri yerine implant cerrahileri sırasında ve sonrasında yaşanabilen istenmeyen tablolara dair düşüncelerin yayılma hızının daha yüksek olmasının nedeni kolayca açıklanabilecektir. Çünkü implantın kendisinin olası istenmeyen tablolarına bir de cerrahi çalışmaların istenmeyen yönleri de karışabilmektedir. Bu da hastalar açısından sıcak bakılmayan bir durum olabilmektedir.

     İmplant çalışmaları giderek yaygınlaşmakta olsa da implant için yapılan cerrahi çalışmalar nedeniyle hastaların yaşadığı sıkıntılar ve günlük yaşam konforundaki eksilmeler can sıkıcı olabilmektedir. Bunun sonucunda da implant hakkındaki genel kanılara baktığımızda implant yapımına hastalarımızın çekingen yaklaşmaları sıkça karşımıza çıkmaktadır.

     Doğrudan dişeti üzerinden implant yerleştirme bu yaklaşım çerçevesinde cerrahi yöntemine göre öne geçmektedir. Çünkü bir cerrahi yapılmadığından implant yerleştirme işlemi hem çok kısa sürmektedir hem de çalışma sırasında ve sonrasında günlük yaşam konforu hiç bozulmamaktadır. Dişeti üzerinden doğrudan implant yerleştirildiğinde genellikle ağrı, şişme, kanama, hematom gibi tablolar görülmemekte, sonrasında da  yeme-içme gibi günlük davranışlar rahatça yapılabilmektedir. Bu rahatlatıcı özellikler de hastalar açısından çok moral verici olmaktadır.
   
     İmplant Dünyasındaki doğrudan dişeti üzerinden implant yerleştirme yöntemlerine bakıldığında istenilen özelliklerin tam olarak anlaşılıp uygulanabildiği bir yönteme gereksinme olduğu görülecektir. Doğrudan dişeti üzerinden implant yerleştiren Dişhekimleri genellikle var olan bilgilerden faydalanmaya çalışsalar da genellikle kendi tecrübeleri ile implantlar yerleştirmektedirler. Diğer yandan flapless olarak doğrudan dişeti üzerinden implant yerleştirme teknkleri kullanan rehber ya da kılavuz üreten firmalar bulunmaktadır. Bunların bazılarında kılavuz sayısı fazla olmaktadır ya da kılavuz tek olsa da tüplere giren drill sayısı kadar driller ile uyumlu bilezikler kullanılmaktadır. Bunlar da hem maliyeti arttırmaktadır hem de çalışma süresini uzatmaktadırlar. Bu durumun sonucunda da doğrudan dişeti üzerinden implant yapmak isteyen Diş Hekimleri için çalışma aşamaları ve standartları belli, materyalleri belli olan ve emek, zaman, para açısından düşük maliyetli bir sistemin gerekli olduğu görülmektedir.

     Kolay Drill Sistemi hem Diş Hekimlerinin hem hastalarımızın beklentilerine net ve kolay anlaşılır bir şekilde cevap verebilen bir çalışma sistemidir. Dişhekimi Bülent Özçağatay bu gereksinmeler üzerine çalıştıktan sonra Kolay Drill Sistemi adını verdiği buluşunu hayata geçirmiştir. Kolay Drill, patent başvurusu yapılmış durumdadır ve Türkiye Patent Enstitusu tarafından koruma altına alınmıştır.

     Şu anda Kolay Drill en çok kullanılan çaplarda ve boylarda drillere sahiptir ve en çok kullanılan implantlarda tercih edilebilecek durumdadır. 3D İmplant Programında yapılan planlamalar ile üretilen bir kılavuz ile birlikte kullanılması durumunda hem Diş Hhekimlerine hem hastalara yüksek konforlar sağlamaktadır. Bir implant yerleştirme çalışmasındaki karmaşık drill setleri ve kılavuzlar yerine bir adet kılavuz ve 2 adet Kolay Drill ile çok kısa sürelerde kolayca implant yuvaları açmak ve arkasından implant yerleştirmek Kolay Drill Sistemi ile artık kolayca ve çok güvenli bir şekilde yapılabilir durumdadır.
  Dişhekimi Bülent Özçağatay
Bu site, Pobol® Akıllı E-ticaret Sistemi ile hazırlanmıştır.