• Karşılaştırma listesi boş
0,00 TL
0 Ürün
 • Kolay Drill Sistemi ile Kolay ve Başarılı İmplant yerleştirmek

   

                           Kolay Drill Sistemi ile Kolay ve Başarılı İmplant Yerleştirmek

     İmplant çalışmaları hem Dünyada hem ülkemizde gelişmeler gösteren bir süreç içerisindedir. Eksik dişleri olan kimseler implant için Dişhekimlerine giderek daha çok başvurmaktadırlar. Diş Hekimleri de hastalarına başarılı implant çalışmaları yapma gayretindedirler.

     İmplant Dünyasında bilgi, materyal, teknoloji ve çalışma tekniklerini üreten herkes implantların başarılı olması ve hastalarımızın mutluluğu için çaba göstermektedirler. Kolay Drill Sistemi de bu amaçlarla İmplantoloji Dünyasında yerini almış durumdadır.

     Bir implantın başarılı bir şekilde yerleştirilebilmesi için çok sayıda etken bulunmaktadır. Bunlardan biri de implant için çene kemiğine başarılı bir implant yuvası açılması işlemidir. Kolay Drill Sistemi bir implant yuvasının açılması sırasında çok önemli olan drill ve kemik arasındaki ilişkiye mükemmel bir çözüm, mükemmel bir davranış modeli getirmektedir.

  Bilindiği gibi primer stabilizasyon ve osseointegrasyon, bir implantın başarılı olabilmesinde çok önemli bir kavramdır. İstenilen özellikleri taşıyan bir primer stabilizasyon ve osseointegrasyonu elde edebilmek için de yine çok sayıda etkenin dikkate alınması gerekmektedir. Bu etkenlerden biri de kemiğe bir implant yuvasının açılması sırasında travmanın olmamasıdır. Bu nedenle kullanılan driller çok kısa bir sürede, kemikte bir zedelenme olmadan ve seçilen implanta mükemmel uygun bir yuvayı kolayca açabilmelidir. Kolay Drill Sistemi, 3D İmplant proğramında yapılan planlama ile üretilen kılavuzlar birlikte kullanılması durumunda çene kemiğinde bir travma oluşturmadan implant yuvalarını çok kısa sürelerde kolayca açabilme özelliğine sahiptirler.

   

     Kolay Drill Sisteminin Özellikleri

   

     Kolay Drill, tomografi olmadan, 3D İmplant Programları kullanmadan, bir kılavuz kullanmadan implant yapılması durumunda bilinen diğer driller gibi çalışır. Tomoğrafi ve 3D İmplant Programı ile planlanan ve bu planlama yardımıyla üretilen bir kılavuz ile beraber kullanılması durumunda Kolay Drill Sisteminin üstün özellikleri ortaya çıkar. Kılavuz ile beraber kullanıldıklarında Kolay Drill ile kemikte bir travma oluşturmadan, çok kısa sürelerde, tam istenilen pozisyonda, istenilen açıda ve yönde, istenilen derinlikte, her hangi bir anatomik komşuluğa bir zarar vermeden bir implant yuvası açmak mümkündür.

     Örnek verecek olursak bir küçük azı bölgesine 3,3 mm çapında ve 10 mm boyunda bir implant yerleştirmeyi düşünelim. Bunun için sadece 2 adet Kolay Drill yeterli olmaktadır. Bu örnek implant için uygun yoğunlukta bir kemikte 1. Kolay Drill 2,8 mm çapında ve 5 mm boyundadır. 2. Kolay Drill ise 2,8 mm çapında ve 11 mm boyundadır. Önce anguldruvaya 1. Kolay Drill takılır. Kılavuz eksik diş bölgesine yerleştirilir. 1. Kolay Drill klavuz tüpü içerisinde 1-2 mm ilerletilir ve dişeti üzerinde implant yuvasının açılacağı nokta işaretlenir. Kılavuz alınır ve işaretli nokta yardımıyla istenilen çaptaki bir punch ile dişetinde bir pencere açılır. Daha sonra klavuz eksik diş boşluğuna tekrar yerleştirilir. 3 mm' den kalın olmayan dişetilerinde punch kullanarak dişetinde pencere açmak zorunlu değildir. İsteyen Dişhekimi 4,2 mm’ ye kadar olan implantlar için punch ile dişeti penceresi açmadan, kılavuzu eksik diş bölgesine yerleştirdikten sonra 5 mm boyundaki 1. Kolay Drill ile doğrudan dişetine girerek kemiğe ulaşıp öncü implant yuvasını açabilir.

  Kılavuz bölgeye yerleştirildikten sonra 1. Kolay Drill klavuz tüpü içerisinde ilerletilir. Bu sırada 1. Kolay Drill, silindirik durdurucu bölümü yardımı ile klavuz tüpünün rehberliğinde yol alır ve kemikte planlanan yönde çalışarak 5 mm boyunda bir öncü yuva açılır. Sonra anguldruvaya 2. Kolay Drill takılır. 2. Kolay Drill klavuz tüpü içerisinde ilerlemeye başladığında drilin ucu önce açılan 5 mm. lik yuva boşluğunda yol alır. Bu sırada 2. Kolay Drilin silindirik durdurucu bölümü klavuz tüpü içerisinde ilerlemeye başlar. Böylece 2. Kolay Drill klavuz tüpü rehberliğinde yol almaya başlar. 2. Kolay Drilin çalışması bittiğinde 11 mm boyunda bir yuva açılmış olacaktır.

  İki Kolay Drilin çalışma süresi yaklaşık 10' ar sn. den toplam 20 sn cıvarında olduğundan Kolay Drillerin kemik içerisinde çalışma süresi çok kısa ve atravmatiktir. Bu nedenle serum fizyolojik kullanmak gerekli değildir ama tabii ki isteyen Diş Hekimi kendi tercihi ile serum fizyolojik kullanabileceklerdir.

     Kolay drill ile doğrudan dişeti üzerinden implant yuvası açılırken çalışma sırasında ciddi bir kanama olmamaktadır. Yuva açıldıktan sonra implant yerleştirilmekte ve hemen iyileşme başlığı takılmaktadır. Çalışma sonrasında genellikle bir ağrı, şişme ve kanama gibi problemler olmadığından hastalarımız günlük yaşantılarını hiç bozmadan rahatça sürdürebilmektedirler.

  Örnek video için tıklayınız...     https://www.youtube.com/watch?v=4kyhv71xaXg 

  Kolay Drill Sisteminde 1 adet kılavuz yeterli olmaktadır.

   

  Mevcut drill sistemlerinde implant yuvasının nihai haline gelmesi için pilot frezlerden başlayarak çok sayıda drill gerekebilmektedir. Tabi bunun sonucunda da drill sayısı kadar kılavuz üretimi gerekebilmektedir. Ortalama 3,5 mm çapında bir implant için, 2 mm, 2,5 mm, 3,0 mm çaplarında 3 drill için 3 kılavuz gerekebilmektedir. Bazı güncel kılavuz sistemlerinde 1 adet kılavuz kullanılsa da bu sefer de kılavuz tüpleri içine yerleştirilen drill sayısı kadar drillere uygun bilezikler gerekebilmektedir.

     Oysa Kolay Drill Sisteminde 1 adet kılavuz yeterli olmaktadır. Çünkü kılavuz tüpleri ile uyumlu olan silindirik durdurucu çapı, kesici ucunun çapı 3,65 mm olan drillere kadar hepsinde aynıdır ve 4 mm. dir. 3,5 mm çapında ve 10 mm boyunda bir implant için örneğin kesici ucunun çapı 3 mm olan ve boyu 5 mm olan 1. Kolay Drill ve kesici ucunun uzunluğu 11 mm olan 2. Kolay Drill yeterli olmaktadır.

   

  Bi implant yuvası açmak için 2 adet Kolay Drill nasıl yeterli olabilmektedir?

   

     Başarılı bir primer stabilizasyon ve osseointegrasyon için implant yuvasının travmatize edilmeden düzgün bir şekilde açılması gereklidir. Kılavuz kullanmadan kemikte bir implant yuvası açılırken beklenen başarı Diş Hekiminin becerisine bağlıdır. Çünkü drillerin yuva açarken ki salınımları ve yön kontrolleri Diş Hekimi tarafından denetlenir. Bu nedenle dril üreticileri de Diş Hekiminin kontrol ve başarısını artırabilmek için drilleri aşamalı üretmişlerdir. Bunlar da büyük hazırlıklar gerektirmekte, çalışma aşamaları çok zaman almakta ve yüksek maliyetli olabilmektedirler. Kılavuz kullanırken drillerin kılavuz tüpleri ile olan uyumları yine Diş Hekimi kontrolu ve denetimi gerektirebilmektedir. Çünkü drillerin kesici bölümleri kılavuz tüpleri içerisinde yol almaktadır. Drillerin kesici uçlarının kılavuz tüpleri içerisindeki çalışma şekilleri salınıma yol açabilmektedir. Tabi salınım yapan dril de kemikte dağınık aşındırmalar yapabilmektedir. Son zamanlardaki bazı kılavuz ve drill üreticileri, kılavuz tüpleri içine geçen bilezikler ve bu bileziklere uygun driller üretmiş olsalar da drill sayısı çok, çalışma aşamaları fazla, zaman alıcı ve yine maliyetlidirler.

     Oysa Kolay Drill Sistemi tomoğrafi, 3D İmplant Proğramında yapılan implant planlamasına uygun olarak üretilen bir kılavuz ile beraber kullanılmaları durumunda, büyük hazırlıklar gerektirmeden, sadece iki Kolay Drill ile çok kısa bir sürede hem de mükemmel implant yuvası açabilme özeliğine sahiptir. 1. Kolay Drill, kılavuz tüpü rehberliğinde 2. Kolay Drillin çalışmasını çok kolaylaştıracak olan 5 mm. lik öncü yuvayı açmaktadır. Bu öncü yuva açıldıktan sonra 2. Kolay Drill kılavuz tüpü içinde ilerlerken drilin kesici ucu önce bu öncü yuva yuva içerisinde yol alır. Bu sırada 2. Kolay Drilin silindirik durdurucu bölümü kılavuz tüpünün içerisinde yol almaya başlar. Kolay Drilin çalışan ucu bu rehberlik ile kemikte tam doğru açıda ve doğru yönde çalışır. 2. Kolay Drill durdurucusu sayesinde istenilen derinlikteki yuvayı, hiçbir anatomik komşuluğa zarar vermeden travmasız bir şekilde tam olarak açar.

     Kolay Drill Sisteminde kılavuz tüpleri ile uyumlu olan silindirik durdurucu bölüm çalışma sırasında drilde olabilecek salınımları önlemektedir.

         

     Kolay Drill boyu-implantın boyu?

     Primer stabilizasyon ve Osseointegrasyon, bir implant yerleştirilmesi sırasındaki önemli faktörlerden biridir.Bu nedenle kemikte açılan yuvalara implantın yerleştirilmesi sırasında Diş Hekimi başarılı bir primer stabilizasyon ve osseointegrasyon beklentisi içerisindedir. İmplantın yuvadaki son yerleşme aşamasında mükemmel bir primer stabilizasyon ve osseointegrasyonun gerçekleştiğini Dişhekimi mutlaka hissetmek ister ve bundan emin olmak ister.

     Mevcut drillerin çalışma sistemlerinde genellikle drillerin durdurucu bölümlerine kadar olan ve kemikte çalışan, yuvayı açan bölümün boyu, seçilen implantın boyu kadardır. Drilin çalışması bittiğinde kemikte tam seçilen implantın boyunda bir yuva açılmış olur. İmplant kemikte açılan yuvaya yerleştirilirken teorik olarak implant yuvanın tam dibine geldiğinde primer stabilizasyon ve osseointegrasyon bozulmadan implant yerleştirme hareketi sona ermelidir. İmplant yuvanın tam dibine geldiğinde yerleştirme hareketinin bittiğinin farkına varılmaması durumunda anahtar fazladan çalışacak olur ve sıkıştırmayı sürdürürse primer stabilizasyon ve osseointegrasyon bozulacaktır ve implant yuvada patinaj yapmaya başlayacaktır. Primer stabilizasyonun ve osseointegrasyonun bozulması durumunda o implantın çevresindeki kemik iyileşmesi ve implantın tutma şansı da çok azalacaktır.

     İmplantın kemikteki yuvaya yerleştirilmesi sırasında implantın yuvanın tam dibine kadar gelip gelmediğinin tam olarak fark edilmesi genellikle Diş Hekiminin bilgi ve tecrübesiyle orantılıdır. Tam yuvanın dibine kadar gelmiş bir implantın primer stabilizasyon ve osseointegrasyonu en yüksek seviyede gerçekleşmişken, implantın çeyrek tur fazladan dönmesi bile primer stabilizasyonun ve osseointegrasyonun bozulması için yeterli olacaktır. Bu noktada, yeterli tecrübesi olmayan bir Dişhekimi için, bu çeyrek turun eksik mi kaldığı, osteointegrasyon tam oldu mu ya da çeyrek tur fazladan sıkıştırma olup olmadığı bir bilinmezlik içerisinde olabilmektedir.

     Açık cerrahiler ile yapılan bir implant çalışmalarında bile primer stabilizasyon ve osseointegrasyonun son aşamasındaki bu bilinmezliğinin ortaya çıkabildiği görülürken, doğrudan dişeti üzerinden implant yerleştirme çalışmalarında da bu bilinmezlik daha da çok artabilmektedir. Tabi torku ayarlanabilir anahtarlar bu konuda Diş Hekimlerine hatırı sayılır bir oranda yardım edebilmektedir.

   

       Kusursuz Primer Stabilizasyon ve Osseointegrasyon

   

     Kolay Drill Sistemi primer stabilizasyon ve osseointegrasyonun son aşamasındaki olası belirsizliklere ve olası bilinmezliklere net bir açıklama ve çözüm getirmektedir.

     İmplant yerleştirme çalışmaları sırasında 3D İmplant Proğramında bir implant planlaması yapılmadığında ve bir kılavuz kullanımı olmadığında Kolay Driller diğer driller gibi çalışmaktadırlar ve  başarı genellikle kullanan Diş Hekiminin bilgi ve tecrübesine bağlı kalmaktadır. Bu nedenle 3D İmplant Proğramı olmadan ve kılavuz kullanılmadan Kolay Drill Sisteminin kullanılması tamamen Dişhekiminin tercihine bağlıdır. Oysa 3D İmplant proğramında yapılan bir implant planlamasına uygun olarak üretilen bir kılavuz kullanılması durumunda Kolay Drill ile kemikte bir implant yuvası tam istenilen pozisyonda, istenilen yön ve açıda, anatomik komşulukları mükemmel bir şekilde, net olarak açılabilmektedir.

     Önceden çekilmiş bir dişin boşluğundaki kemiğin şekil ve yapısı genellikle çekilmeden önce dişin içinde bulunduğu klinik duruma, çekimin nasıl yapıldığına, çekim sırasında kemik tozu ile socket koruma yapılıp yapılmadığına ve çekimden sonraki zamana ve sürece bağlı olmaktadır. Bunların sonunda kemiğin şekli genellikle pek düzgün olmayan bir şekil almaktadır. Son hali implant yerleştirmeye uygun bir kemikte implant yerleştirme sırasında implantın boyun bölgesindeki kemik seviyesi normal ve düz bir şekilde olabildiği gibi mesio-distal ya da bucco-lingual yönde birbirine göre yaklaşık 0,5-1 mm aralığında aşağıda ya da yukarıda olabilmektedir. Bu farklılık kemik seviyesinde yerleştirilmeye çalışılan implantlarda önemli olabilmektedir. Bazen implant boynu mesialde kemik seviyesinde iken distalde 0,5 mm kemiğin üzerinde kalabilmektedir. Çünkü drillerin durdurucu bölümü implant boyunda yuva açtıklarında kemiğin yüksek olan tarafında kemiğe temas ettiğinden yuva açma işlemi yüksek tarafa göre sona ermektedir.

     Bir Kolay Drill ile kemikte yuva açarken de Kolay Drilin silindirik durdurucu bölümü aynı şekilde kemiğin yüksek olan tarafında temas ettiğinde yuva açma işlemi sona ermektedir. Fakat drilin çalışan bölümünün boyu implant boyundan 1 mm daha uzun olması sayesinde implant yuvası 1 mm daha derin açılmaktadır. Kolay Drill Sistemindeki 2. Kolay Driller implant boyundan 1 mm daha uzundur. Bu noktada iki soru akıllara gelebilir. Birincisi bu derinlik ne işimize yaramaktadır? İkincisi de bu 1 mm fazla derinlik anatomik komşuluklar açısından güvenli bir şekilde nasıl planlanmaktadır?

     Bu 1 mm fazla derinlik kusursuz bir osseointegrasyon elde etmeye ve implantın boyun bölgesindeki, implant ve kemik seviyesi ilişkilerini yönetmeye yaramaktadır.

  3D İmplant proğramında eksik bir diş bölgesine yerleştirilmesi düşünülen implant için planlama yapılırken seçilen implant boyu 1 mm daha uzun olarak bölgeye yerleştirilmektedir. Örneğin 10 mm boyunda bir implant sanki 11 mm imiş gibi yerleştirilmektedir. Komplikasyonlar açısından mandibuler kanala olan yakınlığı ya da maxiller sinüse olan yakınlığa yanında kemiğin yalnızca kendi yüksekliğine göre de bu 1 mm fazla uzunluk planlama sırasında değerlendirilmektedir. 11 mm boyundaki bir Kolay Drill 10 mm. lik bir implant için kemikte 11 mm boyunda bir yuva açmaktadır. Kolay Drilin durdurucu bölümü kemiğe temas ettiğinde drilin çalışan ucunun her hangi anatomik komşuluğa olan uzaklığı net ve kesin bir şekilde güven sınırları içerisinde kalmaktadır. İmplant boyu 1 mm daha uzunmuş gibi planlama yapılması implant ucunun bir anatomik komşuluğa en fazla 1-1,5 mm yakınlıkta kalmasını kesinleştimektedir. 2. Kolay Drill’ in çalışması bittiğinde implant yuvası bir komplikasyona yol açmadan kesinlikle bu ölçümlere uygun bir derinlikte açılmış olmaktadır.

     10 mm boyundaki bu örnek implant, kemikte açılan11 mm. lik implant yuvasına yerleştirilirken ilk aşamalar anguldruva ile geçilmektedir. İmplantın boynunun kemik seviyesine yaklaştığı düşünülmeye başladığında anguldruva bırakılarak implant boynu çevresinde kemiğin en yüksek bölümü ile implant boynu arasındaki ilişki dişeti penceresinden sont ucu ile kontrol edilir. Eğer implantın boynu, kemiğin en yüksek seviyesinden örneğin 0,5 mm-1 mm yukarıda ise implant yuvasının dibinde hala 1,5 mm- 2mm daha boşluk var demektir. Anahtar ile implant yuvaya yerleştirilmeye devam edilir. Bu 1,5 mm- 2 mm lik boşlukta implant yol alırken İmplant boynunun kemiğin en aşağıda olan yeri ile olan ilişkisi kontrol edilerek kemik dışında implant boynunun kalıp kalmadığından emin olunur. Duruma göre anahtar birkaç kere bırakılarak implant boynu ile kemiğin en yüksek olduğu bölüm ve kemiğin en aşağıda olan bölümü arasındaki ilişki sont ucu ile kontrol edilir. Genellikle implant boynunun kemiğin en aşağıda olan bölümünde kemik sevisinde olup olmadığından emin olunduğunda implant yuvasının dibinde yaklaşık 0,5 mm. lik bir boşluk hala var olacaktır. Bu arada implant hiçbir şekilde patinaj yapmadığından primer stabilizasyon ve osseointegrasyon  maximum seviyede güvenli ve kesin bir şekilde elde edilmiş olacaktır. Diş Hekimi vakanın durumuna göre, implant yuvasının dibindeki boşluğa göre, osseointegrasyona çeyrek tur, yarım tur ya da 1-2 tur daha devam edip etmemeye güvenli bir şekilde karar verebilecektir. Bu şekilde elde edilen maximum primer stabilizasyon ve osseointegrasyon implantın başarısını çok artıracaktır.

Bu site, Pobol® Akıllı E-ticaret Sistemi ile hazırlanmıştır.