• Karşılaştırma listesi boş
0,00 TL
0 Ürün
 • Sağlık Turizmi ve Kolay Drill Sistemi


  Sağlık Turizmi ve Kolay Drill Sistemi ile Kolay İmplant

   Günümüzde, Dünyanın her tarafında yaşam koşulları giderek ağırlaşmakta olduğundan ortalama elde edilen gelirler azalmakta ve sağlık harcamaları devletlerin olsun, bireylerin olsun bütçelerinde hatırı sayılır artışlar göstermektedir. Bu görünüm içerisinde ağız ve diş sağlığı problemleri ve bu problemlere çözüm bulma arayışları da hem bireyleri hem ülkelerin hükümetlerini ciddi meşgul eder hale gelmiştir. Birçok ülkede hükümetler devletin bütçesindeki sağlık harcamalarıyla başa çıkamadıklarından sosyal devlet yaklaşımından vazgeçme eğilimi göstermeye başlamışlar ve bunun sonunda da vatandaşlarının sağlık harcamalarında sınırlamalara yönelmişlerdir.

  Ağız ve Diş sağlığı problemlerinin hükümetlerin ve bireylerin genel sağlık harcamalarının içerisinde önemli yer tutması nedeniyle, hükümetler sosyal güvenlik çerçevelerinde diş tedavilerine ayrılan payı azaltmaya çalışarak bu yükten kurtulmaya çalışmakta ve bütçeleri rahatlatmaya çalışmaktadırlar. Bu noktada devletlerin sağlıkta sosyal devlet anlayışı giderek zayıflamaya başladığından, bireyler de diş tedavi ücretlerini giderek artan oranlarda ceplerinden karşılamak zorunda kalmaya başlamışlardır. Tabi tüm Dünyada bireyler sağlık harcamalarını ceplerinden yapmak zorunda kaldıklarında ciddi sıkıntılar yaşamaktadırlar.

  Bu çerçevede sağlık harcamalarını ceplerinden karşılamak zorunda kalan bireyler yaşadıkları ülkelerde diş tedavi ücretlerinin yüksek olması nedeniyle daha ucuz olan başka ülkelere gitmeyi bir seçenek olarak görmeye başlamışlardır. Bunun sonucunda da hem seyahat etmek hem tedavi yaptırmak anlayışı şekillenmeye başlamış ve bugün adına Sağlık Turizmi denilen bir sektör yaşamın içinde yavaş yavaş yerini almıştır. Çok sayıda Sağlık Turizmi firması bireylerin yolculuklarını ve tedavilerini organize etmeye başlayarak yolculuk, konaklama ve sağlık problemlerinin tedavi ve çözümlerini en iyi şekilde yapılmasını sağlamaya başlamışlardır.

  Sağlık Turizminin ne olduğunun ve ne kadar faydalı olduğunun anlaşılmaya başlamasıyla beraber bireyler başka ülkelerdeki sağlık hizmetlerine ulaşmak amacıyla seyahat etme fikrinin yaşanabilir ve yapılabilir olduğunu öğrenmeye başlamışlardır.

  Bizim konumuz implant uygulamaları olduğu için Sağlık Turizmi içerisinde İmplantoloji disiplinin ne olduğunu, nasıl bir yer kapladığını, ne gibi çözümler üretildiğini ve Kolay Drill Sistemi ile Sağlık Turizmi içerisinde implant uygulamalarında başarı elde etmenin sırlarını sizlere açıklamaya çalışacağız.

  Sağlık Turizmi ve İmplantoloji

  Sağlık Turizmi konusunda organize olmuş ülkelere bakıldığında Türkiye’ nin ilk 10 ülke içerisinde yer aldığı görülmektedir. İmplant tedavileri Dünyanın her yerinde çok da ucuz olmayan ücretlerde uygulanmakta olduğundan özellikle gelişmiş ülkelerin vatandaşları doğal olarak implant tedavilerini yaptırmak için daha uygun tedavi ücretleri bulabilecekleri ülkelere yönelmeye başlamışlar ve ülkemizi de tercih etmeye başlamışlardır. İstatistiklere bakıldığında her yıl Sağlık Turizmi çerçevesinde ülkemize gelen, diş tedavilerini ve implant tedavilerini ülkemizde yaptıran kişi sayısının giderek artmakta olduğu görülmektedir.

  Tabii gelişmekte olan Sağlık Turizmi ve implant uygulamaları konularında akıllara bazı sorular gelmektedir. Bu soruların kimisi hastaların akıllarına gelebilecek sorulardır, kimisi de bu arayış içerisindeki kimselerin tedavi ve implantlarını yapmak isteyen Diş Hekimlerinin akıllarına gelebilecek sorulardır.

  Doktor seçmek ve doktoruna güvenmek Dünyanın her yerinde herkes için o kadar kolay olmadığından implant tedavilerini başka ülkelerde yaptırmayı düşünebilecek kimseler akıllarına gelen sorularına yanıtlar ararlarken genellikle Diş Hekimlerinin web sitelerindeki açıklamalarını ve Sağlık Turizmi organizasyonu yapan firmaların açıklamalarını dikkate almaktadır. Diş Hekimliği sektörü bunun bilincinde olduğundan nasıl implant yaptıklarını en iyi şekilde, en çekici gelecek şekilde anlatmaya ve açıklamaya çalışmaktadırlar.

  Kolay Drill Sisteminin Sağlık Turizmi içerisinde implant tedavileri yapılmasında hem hastalar için hem Diş Hekimleri için neden harika bir çalışma tekniği olduğunu açıklamadan önce mevcut uygulamaların nasıl olduğuna birlikte bir göz atalım.

  Sağlık Turizmi yapan kuruluşlar ve Diş Hekimleri nasıl çalıştıklarını ve nasıl implant yaptıklarını anlattıklarına göz attığımızda genellikle birbirine benzeyen açıklamalar görmekteyiz. Diş Hekimleri hastalardan panoramik ve tomografik filmlerini göndermelerini istemekteler ve yapılacak planlamalardan sonra yaklaşık ücretleri ilan etmektedirler. İmplant planlamaları yapılırken görüldüğü kadarıyla %15-20 oranında tomografik film istenmektedir. İmplantların nasıl yapıldığını açıklarken de ağrısız-sızısız bir cerrahi yapıldığını, implant yapılan gün küçük bir ağrı olabileceğini ve bu ağrının da basit bir ağrı kesici ile giderilebileceğini söylemektedirler. Cerrahi yapmadan doğrudan dişeti üzerinden implant yerleştirdiklerini söyleyenlerin sayısı ise % 5-10 oranlarını geçmemektedir. Cerrahi yapmadan implant yerleştirebildiklerini söyleyen Diş Hekimleri ise bunu nasıl yaptıklarına ve nasıl organize ettiklerine dair fazla bir açıklama yapmamaktadırlar. Kemik iyileşmesinden sonra da üst yapıların tamamlanacağı ikinci bir seyahatten söz edilmektedir. İmplant planlamasını ve seyahat koşullarını kabul eden hastalar için de seyahat ve tedavilerin nasıl yapılacaklarını Diş Hekimleri ya da kuruluşlar ya kendileri düzenlemekte ya da Sağlık Turizmi aracı kurumlar aracılığıyla organize etmektedirler.

  Diş Hekimleri genel olarak bu çerçevede ilan edilen ve yapılan implant çalışmaları arasında kendilerini Diş Hekimliği ve İmplantoloji Dünyasında daha cazip gösterebilecekleri farklı bir konu ve uygulama pek gösteremediklerinden tabii o kadar kolay rekabetçi olamamaktadırlar.

  Hastalar da yukarıda söz ettiğimiz Sağlık Turizmi içerisindeki implant uygulamalarının neredeyse hep aynı şekilde yapıldığını görmeleri nedeniyle seçim yaparken genellikle aracı kurumun ilan ettiği güvenirliliği, fiyat ve bölgenin özelliklerini dikkate almaktadırlar.

  Kolay Drill Sistemi bu noktada Diş Hekimlerini rekabetçi yapacak ve öne çıkaracak bir implant yerleştirme tekniği olarak devreye girmektedir.

   

  Kolay Drill Sistemi nedir ve Sağlık Turizmi açısından ne anlama gelmektedir?

  Kolay Drill Sistemi cerrahi yapmadan doğrudan dişeti üzerinden kolay, konforlu ve güvenli bir implant yerleştirme tekniğidir. Kimi Diş Hekimi Meslektaşlarımız, ne var bunda, zaten böyle teknikleri ilan eden firmalar var ve isteyen Diş Hekimi ister kendi çalışma teknikleriyle ister bu firmaların teknikleriyle cerrahi yapmadan implant yerleştirebiliyorlar diyebilirler. Hemen söyleyelim ki, Kolay Drill Sistemi hem cerrahi ile yapılan implantlarda hem doğrudan dişeti üzerinden implant yapmada emek, zaman ve maliyet açısından bilinen tekniklerin önüne geçtiği gibi üst düzeyde başarılı uygulanabilmesi ve ‘’ Katma Değer ‘’  yaratması açısından rakipsizdir.

  Şimdi bir Diş Hekimi düşünelim. Bu Diş Hekimi hastalarına geleneksel yöntemlerle cerrahi yaparak implant yerleştiriyor olsun. Diş Hekimimiz  bir yandan hastalarına bakarken, tedaviler yaparken, implantlar yaparken bir yandan da yavaş yavaş yükselen yıldız Sağlık Turizmini fark etmiş ve kendisinin nasıl Sağlık Turizmi ile hasta kazanıp tedaviler yapabileceğini düşünmeye başlamış olsun. Diş Hekimimiz doğal olarak sistemi biraz inceledikten sonra önce herkes ne yapıyorsa onu keşfedecek ve öğrendiklerini uygulamaya çalışacaktır. Daha iyisi Sağlık Turizmi kursları veren profesyonel firmalardan eğitim alacaktır. Sonra Diş Hekimi, Web sitesinde tanıtım ve açıklama yazıları hazırlayarak Sağlık Turizminden söz edecek ve bizim konumuz implantlar olduğu için nasıl implant tedavileri yapmakta olduğunu anlatmaya çalışacaktır. Tabi web sitesinde ya da aracı kurumların tanıtım sayfalarında Sağlık Turizmi çerçevesinde implant tedavileri yaptığından söz ederken ve yaptığı implant cerrahisini anlatıp açıklarken cazibeyi artıracak söylemler bulmakta epey zorlanacaktır. Zaten bir cerrahi çalışmayı ne söyleyerek cazip göstermek mümkün olabilir ki? Sağlık Turizmini ise ya kendisi düzenleyecek ve bireysel olarak yapmaya çalışacaktır ya da mümkünse yurt içi ve yurt dışı aracı Sağlık Turizmi firmalarıyla bağlantılar kuracaktır.

  Sağlık Turizmi içerisinde implant yaptırmayı düşünen ve radyolojik filmlerini gönderen hastalar olduğunda panoramik ve tomografik filmler yardımı ile ön gördüğü implant planlamasını ve yaklaşık ücretleri hastasına açıklayacak ve gün gelip bir hasta planlamayı kabul edip kliniğine geldiğinde cerrahisini yaparak kemiği görecek ve düşündüğü protetik planlamaya en uygun bir şekilde implant yerleştirme işlemini yapmaya çalışacaktır.  İmplantlarını yerleştirdikten sonra hastasına günlük yaşantısını nasıl geçireceğini, cerrahi bölgeyi nasıl koruyacağını anlatacak, cerrahi bölgede olası yaşanabilecek, ağrı, şişme, kanama, vb problemler hakkında açıklamalar yapmaya çalışacaktır. Sonra da hastasına kemik iyileşmesinden sonra geri geleceği 2. randevusunu yazacaktır.

  Bu senaryoda şu değerlendirmeyi yapabiliriz; Tomografi olmadan ya da tomografik değerlendirmeler yaptığı halde  3D İmplant Planlama kullanmayan, bir kılavuz ya da rehber olmadan ve yukarıda anlattığımıza benzer geleneksel yöntemle cerrahi yaparak çalışan bir Diş Hekimi için bulunduğu şehirdeki hastalarının implantlarını yapması ile şehir dışından ya da yurt dışından gelebilecek hastalarına implant yapması arasında fazla bir fark bulunmamakta ve her iki şekilde de implant yerleştirme çalışmaları birbirine benzeyen özellikler taşımaktadır.
   

  Sağlık Turizmi çerçevesinde şehir dışı ve yurt dışı hastalarına implant yapmak isteyen bir Diş Hekimi şehir içi hastalarına yaptığı gibi implant yapmaya kalktığında başarılı implantlar yapsa da sektörde çok Diş Hekimi benzer şekilde çalıştığından rekabette öne geçmek o kadar kolay olmayacaktır.

  Diğer yandan cerrahi yapmadan sektördeki mevcut implant yerleştirme tekniklerini kullanan Diş Hekimleri için de emek, zaman ve maliyet açısından durum pek farklı görünmemektedir.

  Sağlık Turizmi ve  implant uygulamaları hakkında duruma değindikten sonra Kolay Drill Sistemi hakkında konuşmaya geçebiliriz. Kolay Drill Sistemi hakkında söyleyeceğimiz en önemli konu başlığı şudur; Kolay Drill Sistemi normal klinik çalışmalar açısından olsun ya da Sağlık Turizmi ve İmplant açısından olsun ‘’ Katma Değer ‘’ yaratma açısından rakipsizdir.


  Şimdi burada karşımıza ‘’ Katma Değer Yaratma ‘’ konusu çıktığından bunun ne anlama geldiğini ve önemini açıklamaya çalışalım.

  Bütün sektörlerde olduğu gibi Diş Hekimliğinde de para kazanmak ve kar etmek çok önemli bir konudur. Çünkü yaptığınız işte kar edemiyorsanız sonuç üzüntü verici olacaktır. Günümüz koşullarında Diş Hekimi varlığını sürdürebilmek, rekabette geri kalmamak hatta öne geçmek için mutlaka kar etmelidir. Eğer Diş Hekimi iyi seviyede kar edilebiliyorsa varlığını sürdürebilecek, araştırma-incelemeye zaman ayırabilecek, yeni çalışma tekniklerine ve teknolojiye para ayırabilecektir. Aksi halde rekabette geri kalmaktan kurtulamayacaktır.

  Kolay Drill Sistemi normal klinik yelpazede yer alan implant çalışmaları açısından olsun ya da Sağlık Turizmi ve implant açısından olsun net bir şekilde kar etmeyi sağlayan ve yüksek seviyede ‘’ Katma Değer ‘’ yaratan bir çalışma tekniğidir. Bunun ne anlama gelmekte olduğunu hem mevcut implant uygulamalarını hem de Kolay Drill Sistemini inceleyerek açıklayalım.

  1 – Kolay Drill Sistemi çok kolay öğrenilen ve çok kolay uygulanan bir çalışma tekniğidir. Cerrahi ile implant yerleştirme tekniklerinde olduğu gibi karmaşık, öğrenmesi uzun süren pahalı eğitimlere gerek yoktur. Daha önce hiç her hangi bir cerrahi yapmamış, her hangi bir şekilde implant yerleştirmemiş tecrübesiz bir Diş Hekimi bile kolayca Kolay Drill Sistemini öğrenebilir ve hastalarına cesurca, çok kolay bir şekilde güvenli ve kusursuz implantlar yerleştirebilir. Hatta bir Diş Hekimliği öğrencisi bile aynı şekilde kolayca, güvenli ve kusursuz implantlar yapabilir. Kolay Drill Sisteminin çalışma standartları net olarak kolay anlaşılır, kolay öğrenilir ve kolay uygulanır şekildedir. Kolay Drill Sisteminin eğitim ve öğrenme maliyeti bilinen tekniklerin eğitim ve öğrenme maliyetinden çok düşüktür.

  2 – Kolay Drill Sistemi kemik dostu bir çalışma tekniğidir. Kolay Drill Sistemi ile implant yuvalarını açarken kemikte bir travma oluşmaz. Çok kısa sürelerde, tam istediğimiz yerlere, tam istediğimiz pozisyonda, implantlarımıza tam olarak uygun kusursuz implant yuvaları açabiliriz. Kolay Drill Sisteminin bu özelliği sayesinde bir cerrahi yapmadan ve bir travma oluşturmadan implant yuvaları açabildiğimizden ve implantlarımızı yerleştirebildiğimizden ameliyathane koşulları gerekmemektedir. Bunu bir diş çekimi ile kıyaslayarak açıklayabiliriz.

  Bir diş çekimi yapıldığında hepimizin bildiği gibi ‘’ Kopma Yarası ‘’ oluşmaktadır. Kopma yarası, yaralar içerisinde en zor, en karmaşık olanıdır ve çok travmatik olması nedeniyle en zor iyileşme gösteren bir yara türüdür. Buna rağmen ağız ortamı o kadar olağanüstü özellikler taşımaktadır ki diş çekiminden sonra oluşan karmaşık ve ciddi çekim yaraları bir önlem almadan kendiliğinden iyileşmektedir. Bu nedenle Diş Hekimleri bir diş çekimi yapacakları zaman genellikle ciddi bir ’’ ameliyathane koşulu ‘’  gerekmeden her hangi bir muayenehane koltuğunda ya da bir poliklinik koltuğunda gerektiği anda hemen diş çekimlerini yapabilmektedirler. Kolay Drill Sistemi ile bir implant yuvası açmayı bir diş çekimi ile kıyasladığımızda diş çekimlerinde oluşan travmaların hiç birinin oluşmadığını ve diş çekiminin yanında çok zarif kaldığını görmekteyiz. Kolay Drill Sisteminin bu özelliği sayesinde Diş Hekimi bir implant yapmak istediğinde ameliyathane koşulları gerektirmeden her hangi bir muayenehane koltuğunda ya da bir poliklinik koltuğunda her zaman implantlarını yerleştirebilecektir. Kolay Drill Sisteminin bu özelliği sayesinde Hastane, poliklinik ya da muayenehane giderlerinde çok ciddi kazançlar sağlanabilecektir.

  Cerrahi yaparak implant yerleştirmeye baktığımızda, implant cerrahisi ve implant yerleştirme işlemi şöyle dursun, sadece yapılan hazırlıkların yarısı bile olmadan Kolay Drill Sistemi ile implantlarımızı çoktan yerleştirip çalışmayı tamamlayabilmekteyiz. Bu sayede Kolay Drill Sistemi ile cerrahi tekniklerden çok daha fazla ‘’ Katma Değer ‘’ yaratmak mümkün olabilmektedir. Bir Diş Hekimi cerrahi tekniklerle günde 2-3 hastasına implant yapabilirken Kolay Drill Sistemi ile isterse günde 10 hastasına rahatça implantlar yerleştirebilecektir. Bu özellik ‘’ Katma Değer ‘’  yaratma açısından çok önemli bir özelliktir.

  3 – Kolay Drill Sisteminde bir cerrahi işlem olmadığı için implant yerleştirdikten sonra takılan iyileşme başlığı sayesinde ikinci bir cerrahi gerektirmeden üst yapıları tamamlamak mümkün olabilmektedir.

  4 – Bilinen ve piyasada var olan cerrahisiz, doğrudan dişeti üzerinden implant yerleştirme tekniklerine baktığımız zaman Kolay Drill Sisteminin emek, zaman ve maliyet açısından çok daha fazla avantajlara sahip olduğunu çok daha fazla ‘’ Katma Değer ‘’  yarattığını görmekteyiz.

  5 – Diş Hekimi Kolay Drill sistemi ile implantlar yerleştirdiği zaman isterse aynı seansta ya da 2-3 gün içerisinde üst yapıları tamamlayabilecektir. Bu özellik sayesinde hem normal klinik çalışmalar içerisindeki hastalarında hem Sağlık Turizmi çerçevesindeki şehir dışı ya da yurt dışı hastalarında yüksek ‘’ Katma Değer ‘’ yaratabilecek ve tatminkar karlar elde edebilecektir.  Bu özellik tanıtım sayfalarında cazibe açısından çok önemli bir yer tutacaktır.

  6 – Kolay Drill Sistemi ile implant yapıldığı gün ya da sonraki günlerde günlük yaşam konforunu bozacak her hangi bir ağrı, şişme, kanama olmadığından hastalar yaşamlarını normal bir şekilde sürdürebilmektedirler. Bu özellik tanıtım sayfalarında cazibe açısından yine çok önemli bir yer tutacaktır.

  7 - Toplamda bakıldığı zaman, Diş Hekiminin ya da aracı Sağlık Turizmi firmalarının tanıtım sayfalarında Kolay Drill Sistemi ile yapılan implant tedavilerinin tanıtım ve açıklamaların cazibe açısından çok yüksek olduğunu görmekteyiz.

   

  Kolay Drill Sistemi ile Sağlık Turizmi çerçevesinde implant yapma çalışmalarının aşamaları;

  1 - Şehir dışı ya da yurt dışı hastalar önce bulundukları yerde Panoramik film ve Tomografik filmlerini çektirip internet üzerinden Diş Hekimine gönderirler.

  2 - Diş Hekimi implant tedavisi planlamasını yapar ve yaklaşık ücreti açıklar.

  3 – Tedavi planlamasının ve ücretin kabul edilmesi durumunda hastanın Sağlık Turizmi ile gelişi planlanır.

  a ) Hastanın koltuğa oturduğu ilk randevuda çürük, kırık dolgu, diş taşı vb yapılması gereken tedaviler varsa yapıldıktan sonra kaliteli bir çene ölçüsü alınır ve kaliteli bir alçı çene model hazırlanır. 3 D Programda Tomoğrafi ile yapılmış olan implant planlama ve alçı çene model ile ikinci randevuya kılavuz hazırlanır.

  b ) İkinci randevuda kılavuz yardımı ile implant bir cerrahi yapmadan yerleştirilir ve üst yapı ölçüsü hemen alınır. D1, D2 ve orta-üst sınırdaki D3 kemiklerde 3. randevuya üst yapı hazırlanır ve bir kemik iyileşmesi süreci beklenmeden 3. randevuda üst yapı takılarak çalışma tamamlanır. Alt sınırdaki D3 kemiklerde ve D4, D5 kemiklerde Diş Hekiminin kararına bağlı olarak implant yerleştirildikten sonra üst yapı ölçüleri alınır ve iyileşme başlıkları takılarak üst yapının tamamlanması kemik iyileşme sürelerinin sonrasındaki randevuya bırakılır.


Bu site, Pobol® Akıllı E-ticaret Sistemi ile hazırlanmıştır.